Men cowboystøvlane mine får du aldri

Med den bitre saken av krøkeber på tunga, og leggane raude av den fyrste røynsla med brennesleskogen, var eg ein unge konstant på oppdagingsferd. Kva smakar dette, korleis fungerer denne speledåsen, korleis kjenst denne rotne stokken mot dei glatte barnenevane mine –

Eg hadde eit hemmeleg rom. Under ein garasje drøymte eg meg vekk og kjente lukta av fiskebruk, sjø og olje. Denne staden var  berre min, ingen andre ungar gjekk hit, og det vaks villbringeber rett i nærleiken. Eg var fri. For eg var midt i naturen.

Konsekvensane av å vekse opp på den måten kan ikkje gøymast vekk, for alle andre tilverer er potensielt ufrie. Nett no bur eg i ein leilegheit på Møhlenpris. Det er folk og betong og asfalt rundt meg på alle kantar. Å leve i byen gjev mogleik til å oppleve nærleik på andre måtar; Nærleik til bøkene og orda i dei. Nærleik til eige språk. Nærleik til andre menneske. Men: Du kan ikkje røyre ved maleria i museet. Du kan ikkje føle penselstroka frå 1650 mot fingertuppane dine. Då går alarmen. Ikkje røyr.

Dette er forteljinga om det vanskelege som alltid har vore der: I meg og i alle andre som kjem frå både ingen og alle stadar. Oss som lengtar til ein heim vi ikkje alltid er sikker på kor er. La meg ta deg med på reisa mi.

Det er midtvinters 2012. Bror min og eg sit i ein bil på veg nordover frå San Diego i Sør-California. Vi skal langt nord, langt frå palmane og sjølufta langs Highway 1. Det uttalte målet vårt er Elko, Nevada, ein middels dritby uti ingenting med seks kasino og like mange horehus. Kvart år arrangerast National Cowboy Poetry Gathering i Elko, ein poesifestival via til folk som tilbringar dagane til hest. Kvifor dette appellerer sånn til ei då 23 år gamal jente, oppvaksen i Noreg, som hatar bøner i tomatsos, redd for hestar er ho og, det er førebels usikkert. Undervegs leitar eg etter svar, tenkjer at det kanskje ligg i det amerikanarane sjølv svarar når ein spør kor dei er frå, for det er alltid eit heilt anna land enn USA. Sverige, Irland, Hallingdal, Tyskland, alle andre stadar. Dei bur i trailer parks og campingvogner, alltid klare til å dra. Guy Clark syng om det i L.A. Freeway, han syng om å berre pakke og reise:

«Pack up all the dishes
Make a note of all good wishes
Say goodbye to the landlord for me
All you know he always bored me”

No er vi på reise, og den gamle klisjeen om at vegen er målet gjev kanskje inga meining på norske svingete vestlandsvegar, men her i firefeltsdraumen er han så levande som berre det. Eg er her no. Eg er på leit etter noko eg ikkje visste at eg leita etter, eg er på jakt etter å høyre til ein plass, og eg blandar saman mi reise over dammen med far min si reise til Noreg på slutten av åttitalet, då han var rotlaus og trefte mor mi midt i hjartet av Bergen. Eg er resultatet, eg skapar ein falsk forbindelse mellom reisene våre, og eg veit eigentleg at det ikkje er haldbart. Eg er ikkje på jakt etter meir familie, gud forby, eg har så mykje familie at du anar det ikkje. Eg søkjer etter den nærleiken eg hadde til naturen som unge. Den vi alle fornektar og gøymer vekk, for vi er ikkje ungar lengre, vi er vaksne og siviliserte og vi tør ikkje gå barbeinte i graset fordi vi kan bli skitne og stukne av sprøyter. Eg veit det ikkje sjølv, der eg sitt i bror min sin bil, men det er dette eg vil vekk frå. Bilen er liten og grøn og osar av bror min sin nervøse sveitte. Vi køyrer gjennom L.A., Reno, stadar vi ikkje stoggar, det er berre songar som knyt meg til dei. Men vi er i alle fall på vegen.  

Reisa mot ein djup relasjon med denne musikken starta med ein sterk fascinasjon for rockabilly, countrymusikken sin barnslege vetlebror.  Det var som ei forelsking, eg høyrte berre på Wanda Jackson og Hasil Adkins og tatoverte Funnel of love på ankelen. Eit prov på evig kjærleik. Forholdet si naturlege utvikling gjekk i retning vest, då eg vart tipsa om dokumentaren Heartworn Highways av ein ven som meinte at slik Townes Van Zandt snakkar om kaninane sine i filmen ville appellere til meg. Kameraten min hadde rett, men det var noko anna som fanga meg meir; nemleg musikken og kva han representerte. Van Zandt og dei andre artistane som vart portretterte i denne filmen som kom ut i 1976, representerte ein etterlengta renessanse for country- og westernsjangaren. Dette stilskiftet som braut med den klassiske (og også sellout-) Nashville-countryen vart omtala som outlaw country. Dei kledde seg som dei ville, dei spelte kva og korleis dei ville og dei let seg inspirere av kva dei ville. Den mest kjende innafor denne epoken er sjølvsagt Willie Nelson. Men det er ikkje den langhåra texanaren eg er oppteken av. Då er heller David Allan Coe, eksfangen som opptrer i fengselet han sjølv satt i, meir interessant. Han vitsar med sine fellow inmates både frå scena og før konserten, og opptrer i ein svart dress dekorert av glitrande sølvstjerner. Berre den karakteristiske countryrøysta, der kor kjenslene nesten ligg på utsida av songen, minner om at dette er western. Og kjensler er det. I Van Zandt sin kanskje mest kjende song, som han også framfører i filmen, syng han så tårane renn på publikum:

«Sometimes I don’t know where this dirty road is taking me
Sometimes I can’t even see the reason why
I guess I keep on gamblin», lots of booze and lots of ramblin»
It’s easier than just a-waitin» ’round to die”

Songen er ei forteljing om eit hardt liv i sørstatane. Mykje av lyrikken i denne tradisjonen handlar om det: Eit liv på utsida og lengselen til det andre, anten døden eller ein annan plass som ligg langt der framme. Og dette var jo nettopp outlaws, fredlause, jaga menn – på veg ein annan stad. Det maskuline i dette vert ofte trekt fram; menn med steinansikt og tunge hjarter.

Vel. Vi er på cowboypoesifestival i Elko. Eg tilbringar fire-fem dagar her. Bror min går på kino, er åleine på motellrommet eller på ei burgersjappe medan eg pustar inn ulike kulturuttrykk mellom den iskalde vinterlufta. Lærarbeid, jodling, banjokonkurransar, lassokasting, og låvedans er berre nokre av dei. Men dette er fyrst og fremst ein poesifestival. Han handlar om orda til dei som tilbringar dagane med å reparere gjerder og å svimerke kyr. Eit forsøk på å foreine det lyriske og det fysiske, la språket skape ein forbindelse mellom nevar fulle av trælar og kunsten. Maggie Mae Sharp beskriv det slik i Hands of leather frå 1999;

«… Those hands created cords of wood

To keep our family warm,

And they fished for water in the well

On icy mornings on our farm.

Yes, I still miss those deeply callused hands

One could mistake for those of any man.

But none played the fiddle quite as gracefully

As my mamma’s leathered hands.”

Ein vert dratt inn i eit tilvere kor det harde arbeidet er heilt grunnleggande for å overleve. Ein kan lengte attende til den tida kor mor di sine hardtarbeidande nevar er symbolet på alt som er bra, alt som har gitt deg glede, omsorg og varme. Rytmen i denne poesien minner også påfallande ofte om hestehovar, kloppeti-klopp seier det, ein høyrer det i countrymusikken også, som om ein rimar og lagar vers frå hesteryggen.

I Elko kjem eg i snakk med eit par lokale cowboys, dei er konservative i legning og minner meg på eit vis om noko eg har sett heime, på den staden eg kjem frå kor fysisk arbeid framleis er toneangjevande i alt ein føretek seg: Ein kan ikkje anerkjenne poesien og kunsten som «ærleg arbeid». Det er som det finst ei nagande mistru til det kunstnariske som berre er ord eller unyttig bruk av tid. Korleis kan desse poetane eigentleg gjere jobben det er å drive ein ranch, til dømes, viss dei berre skal sitje og finne på dikt og vers?

Og eigentleg er jo denne romantiske tilnærminga til ein slik beinhard livsstil ein vits. Det er ein form for skjønnmåling av eit tilvere som for dei fleste av oss, rasjonelt sett, fortonar seg som slitsam – og einsam. Men det er ikkje noko romantisk ved det, slik Ross Knox, hesteskosmeden og cowboypoeten frå Oregon, seier det i diktet Easy chairs and saddle sores:

“But there ain’t nothing romantic in a cowpuncher’s life,
No matter what people say;
He’ll work hard all month with nothing ahead
But a night on the town come payday. …”

Og når Ross Knox kan vere både hesteskosmed og poet, eller forfattaren Amy Hale Auker drive ein ranch ilag med ektemannen i Arizona samstundes som ho gjev ut bøker, så fell mistrua på steingrunn, lik nattemørkret fell over Mojaveørkenen.

Eg er ikkje lenger det nysgjerrige barnet. Og det å vekse opp handlar kanskje om å gje slepp på det hemmelege rommet. Men ei viss lengt ligg der alltid, ei lengt mot å la nevane gli over rotne stokkar, mot evna til å la seg fange i augeblinken, slik berre ungar kan. Som vaksen materialiserer dette seg i noko anna som passar betre i vaksenverda: Lengta mot noko anna enn giftlokk og asfalt, og ein fysisk nærleik i arbeidet. Kanskje er motsetnaden mellom by og bygd og poesi og natur bygga på falske premiss, men eg må likevel spørje: Du som les dette, er du bonde, fiskar eller handtverkar? Vil du nokon gong eige ditt eige arbeid på same måte som ein med tjuefem kyr i fjøsen eig det? Eller slik ei som kan køyre forbi hus ho har bygd, hus det bur folk i? Vil arbeidet ditt nokon gong puste, slik det tonnet med sei pustar før det ligg på botnen av ein førti fots sjark?

Difor er cowboylivet så tiltrekkande; det er både veldig nærme og veldig langt unna på ein gong. Det minn meg om heime på bygda, om oppveksten min og dei rundt meg med sine trygge arbeidsnevar. Og det ligg langt der framme. Eit tilvere og ein stad å vere på veg til. For eg er kanskje like rotlaus som far min var, likevel, kanskje finn eg aldri den roa som skal til for å slå meg ned ein plass, eg er jo både norsk, dansk og amerikansk, eg er frå både byen og bygda, og det er kanskje difor eg elskar det når eg får høyre Alabama Highway med Steve Young;

“Alabama Highway, take me on, beneath the moonlight

toward the day 
turn supernatural, take me to the stars, and let me play 
I wanna be free

Alabama Highway»

Men kanskje er det berre ein ungjentedraum som handlar om at graset alltid er grønare på den andre sida av prærien. Eller at lukka alltid ligg der midt i mellom ein plass, på veg frå eit liv til eit anna. Slike spørsmål kan ikkje svarast på anna enn ved å undersøke det på eige hand, så når du les dette er eg på den andre sida av jorda. Eg sit kanskje i ein bil på veg til ein ranch i Arizona, eller rek gatelangs i San Francisco. Kven veit kor eg skal. For ungjentedraumar er svære greier. Og dette må du vite: Cowboystøvlane mine får du aldri.

One month on the loaf / Ein måned på loffen

1. Eg overvann skrekken for å ta feil buss i Mexico city, og klarte meg bra til slutt. Fekk ikkje diplom, men 

2. Fekk nye venner, smakte på mykje god mat og blei våt på beina meir enn ein gong. Klatra på eit par pyramider i Teotihuacán like utfor byen og åt både kaktus og anna (Fordi Internett er litt treigt får du fylgje med på eventuelle visuelle oppdateringar på instagram.com/drlunemann).

3. No er eg altså i Lima, kor eg har vore siden tysdag. Ei lita veke der altså. Her har eg slækka skikkeleg – har sove lenge og gjort lite. Eller? Har vore på museum, på stranda, i fleire kyrkjer OG på ein guida tur i eit arkeologisk utgravingsområde. Og på homseklubb. 

4. Litt om peruanarar (peruværingar?): Dei er nesten like flinke som mexikanarane å snacke. Damene er veldig flinke å gå i veldig høge hæler. Kinamat (chifa) er veldig populært. Dei er også like flinke til å køyre bil som mexicanarane. 

5. På søndag kjem søskenbarnet mitt hit, og vi skal busse til Cuzco (det tek omlag 20 timar(!)) og gå fire dagar i fjellet til Machu Picchu. Totalt har vi to veker med litt intens loffing. Så det er kanskje okei å ikkje stresse med å oppleve så mykje her eg er no. Gler meg uansett skikkeleg til å dra opp i fjellet, ete marsvin og å helse på alle lamaene!

Ellers har eg spist ceviche, som er rå fisk i supersur lime-marinade. Eg har spist oksehjerte og helst på ein alpakka. Har det med andre ord fint! 

Til neste gong,

Loooooone

Mexico City so far

1. This is a big city. No, I mean it. It is a freaking big city. Because I have a great couch surfing host, I haven’t had to find my way around on my own – yet. Can’t wait to see if I one of the next 8 days will feel that I master the chaos of public transportation. Because it is not intuitive and my Spanish is in progress, but it’s not hop on the right bus and get off at the right spot-good yet. You may laugh, but there’s no system. But it’s fun and warm and quite intimate at times. And you can buy gum and batteries and what not on the trolley, and there’s buses that only go when they’re full and there’s loud music everywhere. Also I don’t really like Uber (even though I’ve been in one three times the last four days). I know it’s easier, but it’s also more expensive. 

Big city. VERY big city.

2. Chapulines, or crickets, are excellent snacks when they’re fried and salted. I rest my case. 
Nom nom nom.

3. The agave plant gave the Mexicans tequila. And pulque! A fermented 5% sticky drink that reminds me a bit about yoghurt but not at all. I got all sweaty and felt weird but I had a good time, because 

4. …apparently you can go to a bar in Mexico City and befriend the owner so they let you stay all night, suggest that they blast some cumbia and then dance your ass off (and actually impress some Mexicans). 

Alfonso from Spain, Carlos (my host) and me.
Pulque with different flavors.

That’s it for now. Today I’ve taken pictures of art and other interesting stuff, but I’m blogging from my phone so all I can share is this picture of me with my new rabies safe friends: 

Me with Paco and Lucho.

ADIOS!!

Ethos, pathos, tacos

Week one. I flew relatively comfortable from Oslo to Oakland with Norwegian, 11 hours or so, brought my own food, and watched Suffragette on the inflight screen. I arrived in the Bay, helped a mother and her adult son with the BART ticket machine, they were Norwegian tourists as well, visiting California for the first time. At the platform I realized I didn’t remember which direction my own train was headed to, so I had to ask someone for help. Nothing wrong in that, I just had to adjust my smarty pants» attitude. After the BART ride I arrived at my friend Doug’s house in Berkeley – where the combination of his birthday celebration and his French roommate’s housewarming party had started. So much fun, and so many cool people – most of them international lawyers studying at Cal. Just the good vibe I felt I left last year. Including a Hillary piñata filled with delicious Mexican candy. Oh man, I just want swim in a pool of Pulparindo

The next days I spent wandering around campus and in Berkeley, visiting the spots that were mine when I lived there. I went there without the pressure of a reading need to be done, without money issues – with a lighter heart. But the spots and places are not mine anymore. I borrowed them for a while and created memories, but they don’t mean the same anymore. 

On the other hand: I created new memories and I had fun. I went to the Mission, Dolores Park and Oakland. (Did I mention I love Oakland?) I catched up with some good people that I got to know pretty well while staying here, and some other people I didn’t knew at all. I went to see my volunteer people at the Dorothy Day House in Berkeley, and that was really nice! And I FINALLY bought the pants I fell in love with when I lived here, but didn’t want to spend money on them. They were $5. Best buy I’ve ever done.

I left the Bay Area Wednesday night and arrived in San Diego yesterday morning. The greyhound ride was long and I didn’t enjoy it. Now I’m in Chula Vista with my brother and American father, hanging out with my dogs, eating lots of good food and relaxing. I’m staying here another week – then it’s off to Mexico City. 

The places I’ve been to so far are familiar, and I of course enjoy them (otherwise I wouldn’t have gone here) – but it’s not like I feel super adventurous while chilling with a Tecate, a chihuahua in my lap, and a dusty old book. I just enjoy the sun, the temperature, the people around me and the Mexican food. Tomorrow I’m headed to Temecula, an hour north, to see more family and to celebrate my cousin’s birthday. That’s gonna be GREAT! 

So this is it for now – I’ll keep you posted! 

Loney Baloney

Here’s some pics for you to enjoy:

NEW PANTS! (And good company at the Greyhound station)
Dolores park on a perfect day with Corazon!
Tostilocos. This is an actual meal.
Bob from Dorothy Day house. So good to be there again!

$$$ Lunemann gjev økonomiske råd til den jamne backpackar $$$

For English speaking readers: I give my best financial advices on planning a tour like mine. 

No er det berre omlag to veker att til eg reiser ut på eventyr igjen. Denne reisa er litt meir springande i både form og innhald enn førre gong eg var utanlands, og kanskje difor kiler det litt ekstra i magen no. For eg er veldig spent. Eg byrjar endeleg å kjenne på reisefeberen. Dei siste vekene vert mest fylte med sosialt samver ilag med folk eg likar. Eg tenkte derimot ikkje at denne posten skulle vere veldig sentimental med tanke på at eg snart reiser frå folk eg er glad i, men at eg for min eigen og andres del skulle forsøke å lage ein oversikt over kva ein slik tur faktisk kjem til å koste. Det er informasjon eg sakna når eg i vinter fann ut at eg skulle reise. På førehand er det jo sjølvsagt litt vanskeleg å estimere kor mykje eg kjem til å betale totalt, men eg har forsøkt å beskrive det så greit som mogleg slik at andre som planlegg noko liknande kan få litt oversikt. Det eg garantert kan seie, er at det tek tid. Eg byrja å tenke på dette i februar allereie, og turen har liksom planlagt seg sjølv litt etter litt. Eg er også innstilt på å bu så billig som mogleg, eg er jo per def ein backpackar i min livs vår (hehe), og skal jo bu på hostell og ete gatemat frå hol i veggen og sånn. Så here goes – Lunemanns økonomiske reiseguide vol.1:

Eg skal altså reise i omlag åtte månader, frå byrjinga av september til midten av mai. Det er i allefall så lenge reiseforsikringa mi varar. Den har eg kjøpt gjennom Gouda, som virka som det beste valet for meg. Eg kjøpte ei ungdomsreiseforsikring (hah!) for folk opp til 35. Eg valte superversjonen, det vil seie at eg slepp eigenandel når eg står der og grin på bredden av Amazonas fordi ein krokodille har ete opp iphone-ladaren min. Forsikringa kosta totalt omlag 9800 kroner. Eg sjekka mykje rundt og fann ut at dette var det beste alternativet for meg for ei enkeltreise, og eg betalte ca ein tusenlapp meir for å sleppe eigenandel på skader. Utover det har eg teke vaksiner som ein helt – Hepatitt A&B, tyfoid, gulfeber, hjernehinnebetennelse pluss en cocktail av barnevaksinene. Dette kjem på til saman 3000 kroner. Denne prisen varierer jo heilt etter kor lenge siden sist ein tok vaksiner, lengden på opphaldet og kva ein skal gjere – eg fekk mange gode råd hos Sentrum Reisemedisin i Bergen. Fordi eg skal jobbe med ungar og sikkert bu tett på andre skitne ungdommar i sovesalar rundt om, så måtte eg ta hjernehinnebetennelsevaksina. Då kan eg jo feste som om eg var RUSS 2007 igjen. Gulfeber krever mange land at ein tek, mellom anna Ecuador, kor eg planlegg å feire nyttår på ei strand (det er no du skal sjekke billettar til Guayaquil i desember).

Eg og kusina mi skal gå Inca trail i fire dagar frå Cusco til Machu Picchu. Dette er nok den største enkeltutgifta for opplevingar eg kjem til å koste på meg – og det er jo ein draum som går i oppfylling. Der ligg prisane på rundt 6000-7000 kroner (eg har betalt $730 på førehand som er depositum for to personar – resten er omlag like mykje og betalast når vi kjem) per person. For denne prisen får vi mat laga til oss, telt sett opp til oss, vatten, guiding og billett inn til sjølve Machu Picchu. Vi skal også klatre på det fryktinngytande Wayna Picchu (hei mamma). Vi skal gå denne turen i midten av oktober, heilt på slutten av sesongen, og vi bestilte i april. Då forsvann dei tidlegare datoalternativa fort som berre det, så Machu Picchu er det ikkje berre å møte opp på. Hehe. Det er mange ulike selskap som opererer i området, og eit av tipsa vi fekk var å ikkje leite etter noko som er veldig mykje billigare – det er det ofte ein grunn til, både med tanke på tryggleik og korleis guidane vert behandla. Vi skal gå turen med Llama Path, eit selskap som iallefall gjev inntrykk av å vere seriøse og flinke. Ellers skal vi reise litt rundt i Peru og besøke Arequipa og Colca Canyon og sjå på dei fantastiske kondorane der. Det trur eg vert heilt fantastisk!

Og kva med flybillettar då? Eg reiser med Norwegian frå Oslo til Oakland for omlag 2300 kroner, til Mexico City frå Tijuana for ca 700 kroner, og frå Mexico City til Lima for ca 3000. Altså ein total i flybillettar på 6000 kroner ut av Norge (ikkje inkludert Bergen-Oslo for 600, takk mamma). Eg bestilte dei fyrste billettane i februar for å vere tidleg ute, og har enda ikkje bestilt tur heim igjen, for eg veit ikkje heilt kor eg skal reise frå enda. Kanskje Buenos Aires, kanskje Rio.

Utover dette har eg ikkje brukt så veldig mykje penger på ting til reisa – kanskje ein tusenlapp totalt for vannfilter, lommekniv, mikrofiberhandkle og ein superlett tynn regnjakke… Det er begrensa kor mykje gadgets ein faktisk treng undervegs, og ofte er det lysta meir enn behovet som styrar vala. Eg leita lenge og vel etter ei sånn fancy turbukse ein kan zippe av til shorts, noko som sikkert ville vore veldig kjekt å ha – men eg treng det strengt tatt ikkje. Eg har derimot investert i ein skikkeleg sekk på 35L. Fjellsko har eg og ullundertøy har eg, og silkelaken til the hot jungle nights har eg fått låne (takk Bjarte). Og lommekniv med vinopnar har eg. Det er jo sånn ein faktisk får bruk for.

Det eg ynskjar meg og som eg har tenkt å skaffe når eg er over i Junaiten er fylgjande: Eit bittelite kompaktkamera, ei reisedagbok til mine velformulerte refleksjonar kring kondorar og taco, ei hodelykt (eit must har eg høyrt av fleire), skikkeleg sterkt og jævleg myggmiddel, ein kikkert (så eg kan sjå eksotiske fuglar og farlege dyr på lang avstand), og superlim (mamma kom med dette tipset, så eg antar det framleis gjeld).

Kva med bustad og slikt? Eg bur hos vener og familie i USA og mest sannsynleg også i Mexico. I Lima skal eg bu hos ein venn i ti dagar – og eg skal også arbeide frivillig mot kost og losji i fire månader. Og om alt klaffar, så besøker eg ei venninne i Santiago de Chile og i Argentina. Til saman må eg kanskje betale for å bu i til saman tre månader, grovt rekna. Det er jo ikkje så ille. For min eigen tryggleikskjensle var målet å ha 40.000 på sparekontoen før eg reiste – og det klarar eg nesten. For ein som aldri har klart å spare ein drit er dette ein liten personleg bragd. Eg føler meg faktisk ganske flink, og det er jo artig i og med at eg reiser for å svi av pengane på kjekke og gøye opplevingar på andre sida av jorda.

Ellers lanserer eg herved turens emneknagg: #Lunemannabroad. Passe dekkande, trur eg. Håpar eg rekk å nytte han, og at bloggen kan fungere som reisebrev. No gidd eg ikkje skrive meir, bortsett frå å ynskje meg sjølv god tur. Hadet då! Lonis

Life is nice

I’m traveling in 73 days. Right now I don’t have time to plan too much ahead, I’m working a lot and my social life is somehow intense. I like it. I don’t feel like escaping. Sometimes that’s the reason why I want to go – I just need to get away. Now I don’t. But I will anyway.

I’m leaving my friends and my house. I’m leaving my job (which will end in a month anyway) that I love. I get to work with people and I do something useful. I use my skills everyday. I am surrounded by people that I like. I go to the mountains. I have good talks with good people and I eat good food. I laugh everyday. My hair is growing. I don’t spend money on new clothes or things I won’t need. I listen to the birds. I am pretty lucky and privileged. I’m alive and it feels okay.

I want to learn something when I’m on my way. Maybe to surf. Maybe to do yoga. Maybe something else. It will be something completely different from all the things I’m doing now. It will be great.

In another universe, yet pretty close to me, my thoughts are with my students and other people I know that had to leave everything they knew because of war. It’s slowly sinking in; how is that even possible to handle for anyone considering themselves sane? Some have been waiting for eight months in the same place. Can’t go nowhere. Can’t do anything. Just wait. Self agency hardly exists. I believe it’s painful. It’s a reality living in every handshake and smile I get at work, it’s all those not so good when you ask how it’s going. It’s in a video clip from the new reception center one of them sent me, a guided tour through the tiny room she shares with her family, and it’s a room with a roof and food on the table, but still, you hardly decide anything on your own. Everything is different, and everything is put on hold. It’s not necessarily horrible, but it’s still not home. I’m not sure if the rest of us will ever understand.

But my job is meaningful; I get to teach and talk and laugh and learn with a group of motivated people. I think I do the best I can do. And I feel so highly rewarded for it.

Look at this flower. I got it today. Prettiest thing I’ve ever had.

 

2016-06-22 (1)

 

 

How to drown your sorrows properly when you’re a traveler

Step 1. Count down the days till your big travel is gonna happen. Since it’s past midnight while I’m typing this, my silly countdown app on my phone tells me that it’s 137 days till I’m leaving. It literally does nothing else than to calculate how many day there are left for whatever you’re planning. This is the future. Get over it!

Step 2. Read guide books and blogs thoroughly. I’ve got Footprints» Guide to South America for 2016, and it’s supposedly the best one for the continent. Did you know, for instance, that it’s pretty safe to hitchhike in Chile? Now you know. I guess I can save all my money for empanadas & vino tinto now! Haha! (Neida, mamma.)chile hitchhike

Step 3. Book whatever you can book. The first part of my Peruvian experiencia has been settled and partly paid for: In the beginning of October my cousin Christina and I are going to Machu Picchu! We are gonna hike for FOUR DAYS AND THREE NIGHTS. It will be amazing. It will be hard. I hope we’re not gonna run out of trail mix. OH MY GOD I AM GOING TO MACHU PICCHU. Yes I’m a cool and relaxed western girl. What do you mean?

backpacker
Chill as f somewhere in Mexico.

Bye.

One way tickets part two

It’s done! I’ve booked another one way ticket! After ten days in Mexico City (which according to some people is so huge that I’m never gonna be able to see it all), I will be heading down to….. PERU! I’m flying into Lima in the end of September, and I’m staying in Peru for…. FOUR MONTHS. Yes. I am. Es verdad!

Maybe you’re thinking that’s gonna be a waste of time – why spend such a long time in one country when I can discover the whole continent? I’ll get back to that. What I in fact am going to do, is to work as a volunteer with a Norwegian project called Prosjekt Peru (the link is in Norwegian but has lots of nice pictures), in Monsefú, 13 hours by bus north of Lima. When thinking about going on a really really really great and big trip, I realized that I actually need to do something else than just drink piña coladas and watch the sunset for seven months (even though it sounds very tempting right now). So I’m going to work as a volunteer at an orphanage and primary school in Monsefú. I’ll tell you more about the project itself in another post (probably in Norwegian…we’ll see.).

When I’m done helping out I’m going to Cuzco. From Cuzco I’ll go to see Machu Picchu. Go for a long hike in the Andes Mountains and pet lamas. I’ve found this awesome place in the Amazonas where you go by boat up the river, and I’m going there to look at cool birds and to CHILL THE F* OUT in a hammock. I want to paddle a canoe in a river, and see wild toucans in the jungle. I imagine the visit to Machu Picchu is gonna be a bit like this:

View this post on Instagram

From that time I met Dalai Llama

A post shared by Lone Lunemann (@drlunemann) on

 

Ever since the last time I visited Mexico I’ve been dreaming about a specific moment of peace that I had there. I know I sound like a total hippie when I’m saying that, but I had this sense of total peace while wandering off the ancient paths in the Mayan jungle (and we laughed our asses off when we filmed short «documentary» clips from the same place, I was hanging from a branch and climbing out of a hidden ruin that we «discovered») by myself. I want that again. I just want to be in nature because I know it does me good.

After discovering Peru as no one before, since my perspective obviously is unique and therefore amazing, I’m going to travel a bit further south – by bus. The countries I’m definitely visiting are Bolivia, Chile, and Argentina. And I’m definitely going to look closer at these alternatives. Fenomenal! From Argentina I’m actually not sure where to go – at one point I’m gonna be the brokest chica south of the Polar circle, and I’ll have to go back home. My plan ends in Mar del Plata/Buenos Aires. Maybe I’ll just build a boat and paddle home. Heh.

Except from buying the flight ticket from Mexico to Peru, I also ordered a copy of Lonely Planet’s South America on a shoestring. I used the Europe version a lot in 2008 (?) (before I lost it on a train to Amsterdam). This will come in handy – my biggest challenge before going is to save up enough money to be able to survive while I’m traveling, so for the next six months I’ll be working a lot. And I’ll be working hard. In my spare time I’m only going to look at maps, practice my Spanish, annoy my friends with details about my trip, and watch movies like this one – I have six months to dream about my Gran Viaje. I’ll spend them as wise as I can. And of course listen to the coolest chica from Argentina:

Hasta pronto!

It has begun.

Two days ago I bought two flight tickets. They’re both one way tickets, and they’re pretty far away in both time and space.

The first one is to California. Yes, I am going back! In the beginning of September I’m heading back to Oakland and the Bay Area. I’ve told a lot of people about this, and now I’m ACTUALLY GOING! I’m gonna see some old friends, drink coffee at campus, eat a burrito in Hotsy Totsy, enjoy the Californian weather and spend a few days in San Francisco. Then I’m heading down south, on board of a Greyhound bus as always. I’m so excited to see my relatives again! This is my favorite part of (this part) of my trip. I CAN’T WAIT (but I know I have to)!

Two weeks after arriving to the US, I’m gonna walk across the Mexican border to Tijuana again, my backpack filled with excitement (and trail mix). Maybe I’ll meet mi madre de Mexico, Emily. If not, I’ll probably take a cab directly to the airport. I’m flying to Mexico City! I don’t know anything about this city, basically, except that I’m definitely visiting the Frida Kahlo museum. I LOVE Frida Kahlo. I also happen to have a friend to visit there, who’s also an artist who does cool murals around the world (but unfortunately not in any relation to Frida. What can a girl do?). I’m looking forward to see the big city through the eyes of someone who actually lives there, and to probably experience a very different part of Mexico from the places I’ve already visited. I’ll have to start looking up what to see and do, since it’s only 7 months till I’m going (!!!). (Except eating lots of Mexican food, obviously.)

I’m not sure how long I’m staying in Mexico City – maybe a week and a half. Maybe two. I’ll let you know when I’ve booked the next one way ticket. Time is flying, and so am I. Hehe. Here’s a photo bonus:

10934066_10206446303263527_6290379300231356602_n
Sean and I from the last time I was in Mexico. I assume they have proper cups in the city. Photo credits: Valentina.

Hasta pronto!

Litt om god og dårleg argumentasjon

Eg er så forbanna drittlei av rettferdiggjeringa av dette, spesielt frå mine allierte venstresidefeminister. No skal eg forsøke å forklare kvifor a) eg tykkjer argumenta for at det Kari Jaquesson sa til jentene i UV/Venstre/høgresida, er dårlege, og b) kvifor eg meiner KJ burde ordlagt seg annleis. Bær over med dårleg nynorsk.

 

«Dette skjer kvart år. Høgresidefeministane kjem inn på vår arena og lagar kvalme for å å få merksemd ved å sutre til avisene. Dei er aldri synlege i det feministiske arbeidet ellers i året. Ikkje rart vi vert provoserte!»  Det er ikkje noko nytt. 8.marsarbeidet er historisk sett eit venstresideprosjekt. Det er ikkje ein dag for at alle kvinner skal vere samde om alt og at vi skal feire oss sjølv. Men sjølv sjukt gamle tradisjonar endrast over tid. Det er jo ikkje ulovleg å stille forslag om rare paroler på møtene. Når dei frå høgresida kjem og faktisk gjer det, anten det er for å provosere eller fordi dei er oppriktig interessert i å påverke kvinnekampen, så må ein jo argumentere mot det dei seier slik at dei slepp å gå til avisene kvart år. Ein må rett og slett vere litt førebudd på at det skjer. Det vil jo i det minste skape eit betre debattklima, kanskje. Ein god strategi har aldri skada nokon, aller minst ei god sak.

«KJ beskreiv jo berre røynda for prostituerte. Dei bør tåle å høyre det om dei er for legalisering av prostitusjon!» Som feminist ynskjer eg at kvinner skal sleppe å føle seg seksualiserte i situasjonar vi ikkje vil det sjølv. Eg vil sleppe å oppleve at kroppen min vert gjort til noko anna enn det eg vil han skal vere, og eg tykkjer det er viktig å seie frå om objektivisering der vi ser det. Eg har som mange andre hatt nok av seksuell trakassering og uønska merksemd gjennom det livet eg har levd. Mellom anna difor er eg mot at nokon skal kunne kjøpe sex, og eg trur ingenting på myten om at prostitusjon er eit val. Difor tykkjer eg også at det er ufint av ein som så tydeleg jobbar for det same som meg, nyttar ein slik hersketeknikk. Ikkje fordi nokon trudde at KJ verkeleg forsøkte å tvinge Venstrejentene til «å suge ti pikk om dagen», men fordi det handlar om seksualisering av eins eigen kropp i eit rom ein ikkje ynskjer det. I eit feministisk diskusjonsforum. Det er faktisk ikkje okei, uansett kor mykje vi skulle ynskje det var det, og uansett kor rett vi har.

Men: Det å beskrive korleis røynda er for prostituerte kan vere eit godt argument i kampen for å få med seg opinionen. Det kan vere retorisk effektivt, nettopp fordi det er drøyt og støytande. Men å kaste det mot enkeltpersonar i denne konteksten, på desse møta, er over streken. Det fungerer ikkje effektivt fordi a) resultatet er at 8.mars igjen handlar om at venstresida er kjip og har dårleg debattstil, heller enn om dei sakane vi faktisk kan og må jobbe for, og fordi b) Det er ein hersketeknikk som er utøvd her, ein hersketeknikk som i alle andre kontekster ville ha vore slått ned på. Vi treng ikkje slik debattstil blant våre eigne. Vi veit betre.

«Men dei prostituerte får høyre dette kvar dag, og då kjem det ingen aviser!» Nei, det er jævleg synd og eg skulle ynskje røynda var annleis. Men det rettferdiggjer jo ikkje at nokon ber nokon andre suge ti pikk om dagen, uansett kor bokstaveleg det måtte vere meint. Denne unnskyldninga får vi jo høyre heile tida av andre som driv med seksuell trakassering – «ikkje ver så sur då! Eg ville jo berre tulle/flørte med deg! Ikkje ta det så alvorleg!»

«Det er verre å vere imot sexkjøpslova enn å argumentere slik KJ gjorde!» Kanskje. Men det tyder jo ikkje at vi må bruke dårlege argument for å oppnå det vi vil. Det tyder ikkje at alle som er imot sexkjøpslova er dårlege menneske som fortener deng. Hadde det vore tilfelle hadde vi jo ikkje trengt å debattere noko som helst.

Det verste er eigentleg at dette framleis er ei sak (sa alle som enda er med i debatten…). Det er kanskje ei fillesak, men det er ei prinsipiell fillesak. Eg vil ikkje vere med på laget til ei venstreside som ikkje kan ta avstand frå seksuell trakassering når vi ser det, berre fordi den som har ytra seg er på «vår side». Dette er i mine auge feil på alle måter, både strategisk og moralsk. Klart det er tøft å alltid vere feminist i motvind, for vi har langt ifrå vunnet. Men det er mange måtar å møte dårlege argument på.